Dành cho
PHỤ HUYNH - HỌC SINH

Liên hệ tìm gia sư
Thầy Minh - Cô Nhật 0902 30 50 78
0903 60 50 88
Gia sư hiện có
Uy Tín - Chất Lượng - Hiệu Quả
 
Gia Sư Đức Việt có 3 websitegiasuducviet.vn - trungtamgiasuhcm.vn - trungtamdaykem.net

 

Dành cho
GIÁO VIÊN - SINH VIÊN

Liên hệ làm gia sư
Thầy Minh - Cô Nhật 0908 02 32 88
0902 32 64 88
Lớp học hiện có
Gia sư dạy kèm

Gia Sư Các Quận

Gia Sư Môn Học

Gia Sư Ngoại Ngữ

Gia Sư Dạy Kèm TP.HCM

Gia Sư Tiểu Học

Dạy Kèm Cấp 1

Gia Sư Cấp 2

Gia Sư Cấp 3

Gia Sư Tiếng Anh Cấp 1

Gia Sư Tiếng Anh Cấp 2

Gia Sư Tiếng Anh Cấp 3

Gia Sư Môn Toán Cấp 2 Tại Nhà

Gia Sư Môn Toán Cấp 3 Tại Nhà

Gia Sư Luyện Thi Đại Học

THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
Đang online :  

Gia sư dạy kèm

 • Mã lớp : 09B25
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 11
 • Môn dạy : TLH
 • Địa chỉ : Lê Văn Sỹ, Quận Phú Nhuận
 • Mức lương : 1,600,000 VND
 • Số buổi : 4 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : T3,5,7,CN
 • Yêu cầu : SV Nam
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 11A22
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 11
 • Môn dạy : Toán
 • Địa chỉ : Hà Huy Tập, P Tân Phong, Quận 7
 • Mức lương : 1,500,000 VND
 • Số buổi : 2 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : T7, CN sắp xếp
 • Yêu cầu : GV Nữ.
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 12A54
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 12
 • Môn dạy : TH
 • Địa chỉ : Tôn Thất Thuyết, Quận 4
 • Mức lương : 2,200,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : T7, CN sắp xếp
 • Yêu cầu : GV Nam
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 11A14
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 11
 • Môn dạy : Toán
 • Địa chỉ : CMT8, P12, Quận 10.
 • Mức lương : 1,100,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần.
 • Thời gian dạy : T2,4,6 19h30-21h30
 • Yêu cầu : SV Nam
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 06B10
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 6
 • Môn dạy : Toán - Lý - Anh Văn.
 • Địa chỉ : Vĩnh Viễn, P4, Quận 10.
 • Mức lương : 1,500,000 VND
 • Số buổi : 5 Buổi/Tuần.
 • Thời gian dạy : T2-6: 18h-20h.
 • Yêu cầu : SV Nữ.
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 12A20
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 12+11
 • Môn dạy : AV
 • Địa chỉ : Hưng Phú, P.8, Quận 8.
 • Mức lương : 1,500,000 VND
 • Số buổi : 2 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : T6: 18h-20h15,CN:9h-11h15
 • Yêu cầu : SV Nữ.
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 04C235
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 4+3
 • Môn dạy : T-TV, báo bài
 • Địa chỉ : Lý Phục Man, P Bình Thuận, Quận 7.
 • Mức lương : 1,400,000 VND
 • Số buổi : 4 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : T2-T5: 18h30-20h30
 • Yêu cầu : SV Nữ.
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 12A26
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 12
 • Môn dạy :
 • Địa chỉ : Hậu Giang, Quận 6
 • Mức lương : 1,500,000 VND
 • Số buổi : 2 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : T2,4 17h30-19h
 • Yêu cầu : GV Nữ
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 12A20
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 12
 • Môn dạy : AV
 • Địa chỉ : Nguyễn Trãi, Quận 5
 • Mức lương : 1,500,000 VND
 • Số buổi : 2 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : T3,5 18h-19h30
 • Yêu cầu : GV Nữ
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 10A30
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 10
 • Môn dạy : TLH
 • Địa chỉ : Hoàng Diệu, Quận 4
 • Mức lương : 1,800,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : T3,5,7 18h-19h30
 • Yêu cầu : GV Nữ
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 09B50
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 9
 • Môn dạy : TLH
 • Địa chỉ : Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2
 • Mức lương : 1,000,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : T2,4,6 16h-18h
 • Yêu cầu : SV Nữ
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 10A20
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 10
 • Môn dạy : TLH
 • Địa chỉ : Trần Hưng Đạo, Quận 1
 • Mức lương : 1,000,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : T2,4,6 16h-18h
 • Yêu cầu : SV Nữ
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 06B95
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 6
 • Môn dạy : Toán-Văn-Anh
 • Địa chỉ : Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Q.9.
 • Mức lương : 2,600,000 VND
 • Số buổi : 5 Buổi/Tuần.
 • Thời gian dạy : 2,4,6: 17h trở đi, T3,5: 19h.
 • Yêu cầu : GV Nữ
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 09B92
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 9
 • Môn dạy :
 • Địa chỉ : Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q. 7
 • Mức lương : 1,300,000 VND
 • Số buổi : 2 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : Thỏa Thuận
 • Yêu cầu : GV nữ
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 09B14
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 9
 • Môn dạy : Toán
 • Địa chỉ : Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q. 7
 • Mức lương : 1,300,000 VND
 • Số buổi : 2 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : Thỏa Thuận
 • Yêu cầu : GV nữ
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 03C95
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 3
 • Môn dạy : T-TV-AV
 • Địa chỉ : Đồng Khởi, Quận 1
 • Mức lương : 1,800,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : T2,4,6 16h30-18h
 • Yêu cầu : GV nữ
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 12A50
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 12
 • Môn dạy : Hóa
 • Địa chỉ : Đoàn Văn Bơ, Quận 4
 • Mức lương : 1,600,000 VND
 • Số buổi : 2 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : T3,CN: 15h-16h30
 • Yêu cầu : GV Nam
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 11A90
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 11
 • Môn dạy : TLH
 • Địa chỉ : Cư Xá Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh.
 • Mức lương : 3,400,000 VND
 • Số buổi : 5 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : T2-6: 19h30-21h.
 • Yêu cầu : GV Nữ, Nam.
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 01C59
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 6+1
 • Môn dạy : Báo Bài
 • Địa chỉ : Gần ngã tư ga, Quận 12.
 • Mức lương : 1,500,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : T2,4,6: 18h-20h
 • Yêu cầu : SV Nữ.
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 06B80
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 6
 • Môn dạy : Báo bài
 • Địa chỉ : Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh.
 • Mức lương : 900,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần.
 • Thời gian dạy : T4,6 18h-20h, CN sắp xếp
 • Yêu cầu : SV Nữ.
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 06B9
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 6
 • Môn dạy : Toán-Văn-Anh
 • Địa chỉ : Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Q.9.
 • Mức lương : 2,600,000 VND
 • Số buổi : 5 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : T2,4,6: 17h trở đi, T3,5: 19h.
 • Yêu cầu : GV Nữ.
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 01C25
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 1
 • Môn dạy : Toán-TV
 • Địa chỉ : Bàu Cát, P11, Q.Tân Bình
 • Mức lương : 1,200,000 VND
 • Số buổi : 5 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : T2-6: 16h-18h
 • Yêu cầu : SV Nữ.
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 01C23
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy :
 • Môn dạy : T-TV
 • Địa chỉ : Gần Cầu Tân Thuận, Quận 7.
 • Mức lương : 1,000,000 VND
 • Số buổi : 2 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : T:7, CN: 10h-11h30
 • Yêu cầu : GV Nữ.
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 6B59
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 6
 • Môn dạy : Báo Bài
 • Địa chỉ : Gần bến xe an sương, Quận 12
 • Mức lương : 1,400,000 VND
 • Số buổi : 5 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : T2-6: 18h-20h.
 • Yêu cầu : SV Nữ
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 11A20
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 11
 • Môn dạy : TLH
 • Địa chỉ : Gần Cầu chữ Y
 • Mức lương : 1,600,000 VND
 • Số buổi : 4 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : T2,4,6,7 18h-20h
 • Yêu cầu : SV Nữ
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 01C12
  Lớp Đã Giao. Đang cần học sinh
 • Lớp dạy : Lớp lá
 • Môn dạy : T-TV ( rèn chữ).
 • Địa chỉ : Lê Đại Hành, Phường 7, Quận 11.
 • Mức lương : 1,100,000 VND
 • Số buổi : 4 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : T3,5,7,cn: 17h or 17h30.
 • Yêu cầu : SV Nữ.
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 10A25
  Lớp Đã Giao. Đang cần học sinh
 • Lớp dạy : 10
 • Môn dạy : TLH
 • Địa chỉ : Cao Văn Lầu, P1, Quận 6.
 • Mức lương : 2,000,000 VND
 • Số buổi : 5
 • Thời gian dạy : T2-6: 18h-20h
 • Yêu cầu : SV Nữ.
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 09B18
  Lớp Đã Giao. Đang cần học sinh
 • Lớp dạy : 9
 • Môn dạy : Toán
 • Địa chỉ : Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11.
 • Mức lương : 1,200,000 VND
 • Số buổi : 2 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : Thỏa Thuận.
 • Yêu cầu : GV Nữ.
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 09B98
  Lớp Đã Giao. Đang cần học sinh
 • Lớp dạy : 9
 • Môn dạy : AV
 • Địa chỉ : Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11.
 • Mức lương : 1,200,000 VND
 • Số buổi : 2 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : Thỏa Thuận.
 • Yêu cầu : GV Nữ.
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.

 • Mã lớp : 02C23
  Lớp Đã Giao. Đang cần học sinh
 • Lớp dạy : 2
 • Môn dạy : T-TV
 • Địa chỉ : Lê Văn Lương, Quận 7.
 • Mức lương : 1,500,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : T2,4,6 or T3,5,7: 19h30-21h
 • Yêu cầu : GV Nữ.
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.

  - Gia sư vui lòng vào quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

  - Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7:  8h30 - 12h và 14h0 - 17h30. Vui lòng không liên hệ ngoài giờ làm việc.